Beeldend Talent

Een aantal van onze deelnemers hebben naast het bedienen van onze gasten nog meer talenten. Vooral in de rustige periodes hebben wij tijd om hier aandacht aan te besteden. Wij ondersteunen onze deelnemers bij het ontwikkelen van een eigen vormgevingsproces. De nadruk ligt op het verder ontwikkelen van de kunstzinnige aanleg, met als uitgangspunt het vinden van een eigen “stijl”. Schilderijen die wij hier maken, worden hier ook geëxposeerd en te koop aangeboden. De opbrengst van deze schilderijen gaat naar nieuwe doeken, kwasten en overig schildermateriaal. Vraag onze medewerkers vooral om meer informatie als u geïnteresseerd bent in één van deze werken.

De Kunstenaars

Gerda Kwint

Marieke Vos

Ruben Hol